ทำไมต้อง DR.DRINK?

Going Through
Stressful Lifestyle

ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองเต็มไปด้วยความเครียด มลพิษ และสารเคมีมากมายที่แฝงอยู่ในอาหาร และสิ่งต่างๆ ส่งผลให้เกิดโรคมากมายกับคนในปัจจุบันโดยเฉพาะการป่วยเป็นโรคในกลุ่ม Noncommunicable Diseases (NCDs) ที่มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น เบาหวาน มะเร็ง โรคอ้วน หรือระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น 

Damages from
Stressful Lifestyles

จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า วิธีการใช้ชีวิตทุกวันนี้ส่งผลเสียต่อร่างกายของเราแค่ไหน จากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า กว่า 73% ของคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคในกลุ่ม NCDs และว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตด้วยโรค NCDs มีอายุต่ำกว่า 60ปี ลองมาดูกันว่าในชีวิตประจำวันของคนเราเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs มากแค่ไหน 

กินอาหารหวานมาก เสี่ยงโรคอ้วน และโรคเบาหวาน

กินอาหารมัน เสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจ

กินอาหารไม่ธรรมชาติ เช่น อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป หรืออาหารสังเคราะห์ เสี่ยงตับทำงานหนัก

กินอาหารไม่ตรงเวลา เสี่ยงระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติ

กินอาหารย่อยยาก ไม่มีใยอาหารเพียงพอ เสี่ยงโรคทางเดินอาหาร

ขาดการออกกำลังกาย หรือออกกำลังกายมากเกินไป เสี่ยงโรคข้อ

Heal Yourself with Nature
Let Dr. Drink Take Care Of You

ก่อนจะสายเกินไป ลองหันกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองด้วยพลังบำบัดจากธรรมชาติที่พัฒนาจากศาสตร์ความรู้ที่สั่งสมมานับพันปี เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว ด้วยเครื่องดื่ม Dr. Drink ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแท้ 100% ปราศจากสารเคมี ให้คุณเลือกดูแลตัวเองในส่วนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษง่ายๆ ได้ทุกวัน ด้วย สูตรเฉพาะที่คงคุณค่าจากพืชพรรณธรรมชาติไว้เพื่อคุณ