การสั่งซื้อสินค้า

คุณสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Dr. Drink ได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนนี้

1 เลือกสินค้า

 

เลือกสินค้าที่ต้องการ และกดปุ่ม “ใส่ตะกร้า”

2 นำสินค้าใส่รถเข็น

เมื่อเลือกสินค้าใส่รถเข็นครบตามที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม “สั่งซื้อ”

3 ยืนยันคำสั่งซื้อ

ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ และกดปุ่ม “ชำระเงิน”

4 แจ้งที่อยู่ในการจัดส่ง

กรอกที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าให้ครบถ้วน

5 ชำระเงิน

เลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการ และกรอกรายละเอียดการชำระเงิน