ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองเต็มไปด้วยความเครียด มลพิษ และสารเคมีมากมายที่แฝงอยู่ในอาหาร และสิ่งต่างๆ ส่งผลให้เกิดโรคมากมายกับคนในปัจจุบัน ส่วนการรักษาอาการต่างๆ ด้วยสารเคมี อาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพเสมอไป

อ่านเพิ่มเติม

ABOUT

พืชพรรณธรรมชาติหลากชนิดมีพลังแห่งการบำบัดที่มากมายเหลือคณานับจนถูกนำมาใช้รักษาอาการต่างๆ นานนับพันปี และในปัจจุบันพลังแห่งการบำบัดของพืชนั้นยังคงได้รับการพิสูจน์รับรองด้วยวิทยาการสมัยใหม่ถึงประสิทธิผลมากมาย

อ่านเพิ่มเติม

Plant Based Whole Food

ผลิตจากพืชโดยผ่านกระบวนการปรุงแต่งน้อยที่สุด และปราศจากสารเคมีในทุกขั้นตอน

High Pressure Processing of Foods

ผ่านการฆ่าเชื้อโดยไม่ใช้ความร้อน เพื่อคงคุณค่าทางสารอาหารตามธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด

ANCIENT WISDOM